Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą LI/457/2018 Rady Miasta Ustka, istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (50% opłaty) właścicieli nieruchomości:

  1. w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Załączniki do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać poniżej (załącznik 1B i 1C) lub w biurze Spółdzielni.

Uchwała LI/457/2018

Załącznik 1B

Załącznik 1C