Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce informuje, że z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 unieważnia w dniu 23 października 2020 roku nieograniczony przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słowiańskiej 6/24 w Ustce.

Wadia, które wpłynęły na rachunek bankowy Spółdzielni zostaną niezwłocznie zwrócone.