Spółdzielnia Mieszkaniowa “Łosoś” w Ustce informuje, że w związku z prowadzeniem przez „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. w Ustce inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na wodę pitną wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej na działce nr 1477 w Ustce, ul. Rybacka 1a,

w nocy z 9 na 10 czerwca 2021 roku

w godzinach pomiędzy 23:00 a 05:00

nastąpi WSTRZYMANIE DOSTAW WODY.