Na podstawie art. 83 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce informuje, że w dniu 19.04.2022 r. planuje złożenie wniosku do Urzędu Miasta o wydanie zezwolenia na usunięcia 1 szt. drzewa gatunku brzoza, rosnącego na działce nr 2579, na rogu ulicy Słowiańskiej – Wyszyńskiego.

W związku z powyższym, prosimy o składnie uwag dotyczących planowanej wycinki drzewa w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 19.04.2022 r.