Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce informuje, że od dnia 01 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać zmienione n/w regulaminy:

  • „Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat i ustalania zaliczek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce”, zatwierdzony Uchwałą nr 7/2018 Rady Nadzorczej w dniu 28 listopada 2018 roku,
  • „Regulamin rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali”, zatwierdzony Uchwałą nr 6/2018 Rady Nadzorczej w dniu 28 listopada 2018 roku. Regulamin ten został umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni: smlosos.zis.com.pl

Ponadto szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod numerem telefonu 59 8146 084.