W dniu 07 stycznia 2022 r. (tj. piątek)

biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Dzień 07.01.2022 r. jest dniem wolnym za święto 01.01.2022 r.