Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Łosoś" w Ustce
Ks. Krd. St. Wyszyńskiego 1
76-270 Ustka
tel. 59 814-60-84

Przerwa w dostawie wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Łosoś” w Ustce informuje, że w związku z prowadzeniem przez „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. w Ustce inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na wodę pitną wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej na działce nr 1477 w Ustce, ul. Rybacka 1a,

w nocy z 9 na 10 czerwca 2021 roku

w godzinach pomiędzy 23:00 a 05:00

nastąpi WSTRZYMANIE DOSTAW WODY.

UWAGA!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce informuje, że biuro czynne jest w następujących godzinach:

– poniedziałek – od 8:00 do 16:00

– wtorek – piątek – od 7:00 do 15:00

Wszyscy interesanci zobowiązani są do noszenia w biurze Spółdzielni maseczek ochronnych lub innych nakryć ust i nosa, a także zachowania bezpiecznej odległości od innych osób.

Dodatkowo obowiązuje dezynfekcja rąk.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 59 8146 084 oraz elektronicznego: smlososustka@o2.pl

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce informuje, że w 2020 roku termin odbycia Walnego Zgromadzenia został przedłużony.  

Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw termin ten został przedłużony do dnia upływu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

O terminie Walnego Zgromadzenia, powiadomimy Członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.