Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Łosoś" w Ustce
Ks. Krd. St. Wyszyńskiego 1
76-270 Ustka
tel. 59 814-60-84

Wesołych Świąt!

Informacja.

W dniu 07 stycznia 2022 r. (tj. piątek)

biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Dzień 07.01.2022 r. jest dniem wolnym za święto 01.01.2022 r.

Przetarg na usługi kominiarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce,

76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na

„Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce i Wspólnocie Mieszkaniowej Ustka ul. Sprzymierzeńców 35 – III klatka

w 2022 roku”

według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pisemne oferty z napisem „Świadczenie usług kominiarskich w 2022 roku” należy składać w sekretariacie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Ustce, do dnia 13.12.2021 r. do godz. 1430.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2021 r.o godz. 1510

Szczegółowe informacje, w tym: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia powyższego przetargu będzie dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: www.smlosos.zis.com.pl lub w siedzibie Spółdzielni, tel. 59 8146 084.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego tytułu roszczeń.

Specyfikacja Warunków Zamówienia