Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w związku z wprowadzeniem podzielników elektronicznych i radiowych

Regulamin szczegółowych zasad rozliczania centralnego ogrzewania

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach bez wodomierzy

Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce