Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Łosoś" w Ustce
Ks. Krd. St. Wyszyńskiego 1
76-270 Ustka
tel. 59 814-60-84

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Łosoś”w Ustce ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert na stałe utrzymanie w czystości klatek schodowych w budynkach 3,4,5 kondygnacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Ustka, ul. Sprzymierzeńców 35 – III klatka na okres 4 lat, od dnia 01.11.2019 r. do 31.10.2023 r., polegające na: zamiataniu […Więcej]

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Łosoś”w Ustce ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie mienia Spółdzielni oraz majątku trwałego (budynki, budowle) i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz na ubezpieczenie mienia Wspólnoty Mieszkaniowej Ustka ul. Sprzymierzeńców 35 – III klatka w latach 2020 – 2022, z oddzielnymi polisami, […Więcej]

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce informuje, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów z zabudowy wielolokalowej odbiór odpadów wielkogabarytowych z zasobów Spółdzielni w 2019 roku odbywać się będzie w n/w terminach: 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień 08 i 22 maj, 05 i 19 czerwiec, 03, 17 i 31 lipiec, 14 i 28 sierpień, […Więcej]

O Spółdzielni

Spółdzielnia zawiązana została przez 16 członków założycieli w dniu 15 lipca 1982 roku.

Przyjęła nazwę Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „Łosoś” w Ustce.

Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Sądowego w dniu 01 października 1982 roku.

Od dnia 05 lipca 1996 r. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1

76-270 Ustka

Numer podstawowego konta bankowego Spółdzielni: PKO BP SA Oddział Słupsk

Nr 54 1020 4649 0000 7302 0003 4728

Sekretariat:

tel./fax (59) 8146 084

e-mail:
smlososustka@o2.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek od
  godz. 8:00 do 16:00
 • od wtorku do piątku,
  od godz. 7:00 do 15:00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce informuje, że konserwacje naszych zasobów wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDRO-DAN” Daniel Nykiel z Ustki.

W związku z powyższym wszelkie awarie, usterki prosimy zgłaszać pod numery telefonów:

– tel. kom. 502 283 178 – całodobowo,

– tel. kom. 502 282 615awarie elektryczne, w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00,

– tel. stacjonarny do biura Spółdzielni – 59 8146 084.


Skład Zarządu Spółdzielni:

 1. mgr Małgorzata Mencfel – Prezes Zarządu
 2. Jerzy Smolik – Zastępca Prezesa
 3. mgr Honorata Skorobohaty – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Danuta Pender – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Igor Mackiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Eugeniusz Kwieciński – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Zbigniew Kuliberda – Członek Rady Nadzorczej
 5. Mirosław Jaskulski – Członek Rady Nadzorczej

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w biurze Spółdzielni

przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Ustce

w godz. od 15-tej do 16-tej pełni dyżur członek Rady Nadzorczej.