Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Łosoś" w Ustce
Ks. Krd. St. Wyszyńskiego 1
76-270 Ustka
tel. 59 814-60-84

UWAGA!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą LI/457/2018 Rady Miasta Ustka, istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (50% opłaty) właścicieli nieruchomości: w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy […Więcej]

Informacja!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce informuje, że od dnia 01 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać zmienione n/w regulaminy: „Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat i ustalania zaliczek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce”, zatwierdzony Uchwałą nr 7/2018 Rady Nadzorczej w dniu 28 listopada 2018 roku, […Więcej]

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Informacja Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów z zabudowy wielolokalowej od 01 kwietnia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce informuje, że: 1. odbiór odpadów wielkogabarytowych z zasobów Spółdzielni odbywać się będzie w n/w terminach: 2018 rok: 11 i 25 kwiecień 09 i 23 maj, 06 i 20 czerwiec, 04 i […Więcej]

O Spółdzielni

Spółdzielnia zawiązana została przez 16 członków założycieli w dniu 15 lipca 1982 roku.

Przyjęła nazwę Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „Łosoś” w Ustce.

Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Sądowego w dniu 01 października 1982 roku.

Od dnia 05 lipca 1996 r. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1

76-270 Ustka

Numer podstawowego konta bankowego Spółdzielni: PKO BP SA Oddział Słupsk

Nr 54 1020 4649 0000 7302 0003 4728

Sekretariat:

tel./fax (59) 8146 084

e-mail:
smlososustka@o2.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek od
  godz. 8:00 do 16:00
 • od wtorku do piątku,
  od godz. 7:00 do 15:00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce informuje, że konserwacje naszych zasobów wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDRO-DAN” Daniel Nykiel z Ustki.

W związku z powyższym wszelkie awarie, usterki prosimy zgłaszać pod numery telefonów:

– tel. kom. 502 283 178 – całodobowo,

– tel. kom. 502 282 615awarie elektryczne, w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00,

– tel. stacjonarny do biura Spółdzielni – 59 8146 084.


Skład Zarządu Spółdzielni:

 1. mgr Małgorzata Mencfel – Prezes Zarządu
 2. Jerzy Smolik – Zastępca Prezesa
 3. mgr Honorata Skorobohaty – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Danuta Pender – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Igor Mackiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Andrzej Gąsiewski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Urszula Kuliberda – Członek Rady Nadzorczej
 5. Mirosław Jaskulski – Członek Rady Nadzorczej

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w biurze Spółdzielni

przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Ustce

w godz. od 15-tej do 16-tej pełni dyżur członek Rady Nadzorczej.